Clicky
Skip to main content
0 votes
4k views
به اقلام فاکتوری چه ضرایبی تعلق می‌گیرد و کدام بخشنامه این موضوع را توضیح داده است؟
  • Mehdi asked 3 سال ago
  • last active 3 سال ago
0 votes
0 answers
2k views
سلام 2 – در مورد آیتم ردیف ۰۸۰۱۱۱ در مورد اضافه بها در صورت استفاده از سنگ شکسته کوهی، آیا ...
  • مسعود ستو ه asked 3 سال ago
  • last active 3 سال ago
1 vote
2k views
سلام بنده در فرایند مناقصه برنده ساخت یک ساختمان با فهرست بهای پایه سال ۹۹ شدم . در اسناد مناقصه ...
  • علی asked 3 سال ago
  • last active 3 سال ago
2 votes
0 answers
7k views
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • Guest asked 7 سال ago
  • last active 7 سال ago
0 votes
6k views
در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهاي سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار براي تقویت بق...
0 votes
5k views
در یک پروژه غیرعمرانی ضریب بالاسري چگونه محاسبه و اعمال می شود؟
0 votes
5k views
با توجه به حذف ضریب بالاسري در ابلاغ فهارس بهاي واحد پایه سال 1388 نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند...
0 votes
6k views
باستناد مفاد بخشنامه شماره 87005 / 100 مورخ 1388/9/16، در خصوص ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته اب...
0 votes
11k views
در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 13...
1 vote
6k views
با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنی...
0 votes
6k views
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ...
0 votes
4k views
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 ...
0 votes
4k views
نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده ب...
1 vote
5k views
باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب...
0 votes
5k views
با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد ف...
-2 votes
6k views
در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به دلایلی خارج از ق...
0 votes
4k views
در فهرست بهاي منضم به یک پیمان با موضوع “تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال، برق،...
0 votes
7k views
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 138...
0 votes
5k views
در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مد...
0 votes
5k views
در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست ...
Showing 1 - 20 of 35 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور