پاسخ داده شده بسته
0
0

در یک پروژه غیرعمرانی ضریب بالاسري چگونه محاسبه و اعمال می شود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

امکان تعیین ضریب بالاسري طرح هاي غیر عمرانی از سوي این دفتر میسر نمی باشد. البته لازم به ذکر است که در تعیین ضریب یاد شده می توان تفاوت کسورات طرح هاي عمرانی و غیرعمرانی را ملحوظ نمود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه