Clicky
Skip to main content
0
0

سلام
2 – در مورد آیتم ردیف ۰۸۰۱۱۱ در مورد اضافه بها در صورت استفاده از سنگ شکسته کوهی، آیا این آیتم به بتن کارخانه ای تعلق میگیرد؟
1 – در مورد آوردن رامکا هست، آیا رامکا باید جز آرماتور مصرفی منظور شود؟

  • مسعود ستو ه asked 3 سال ago
  • last edited 3 سال ago
  • You must to post comments
Showing 0 results
پاسخ شما

Please first to submit.

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور