دسته بندی: تعدیل

بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 دستورالعمل نحوه ی تعدیل آحاد بها

0 رای
2k مشاهده
قبل از ابلاغ بخشنامه جدید (173073) در سال 1382، تعدیل بر چه اساسی انجام می شده؟ یعنی اینکه دستورا...
  • shmorteza درخواست شده 3 سال قبل
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
0 رای
2k مشاهده
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه ...
0 رای
3k مشاهده
آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي س...
0 رای
3k مشاهده
در محاسبه صورت وضعیت تعدیل کارکرد بعضی از پروژه ها، در یک فصل امکان کاهش شاخص تعدیل در برخی فصول ...
0 رای
4k مشاهده
در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد...
0 رای
3k مشاهده
براساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ...
0 رای
3k مشاهده
در یک قرارداد با مدت پیمان 2 سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر 40 درصد از کل قرارداد ...
0 رای
2k مشاهده
در یک پروژه کارفرما طی سالهاي 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال هاي قبل تحویل پی...
0 رای
3k مشاهده
با توجه به دستورالعمل تعدیل آحاد بهاي پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و...
0 رای
2k مشاهده
در قراردادي با شرایط ذیل، براي محاسبه تعدیل قطعی آیا می توان به جاي 0.95 ضریب یک را در بخشنامه شم...
0 رای
1k مشاهده
در هیچکدام از بندهاي شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است.در ای...
0 رای
2k مشاهده
آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبناي پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واق...
0 رای
2k مشاهده
در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ کار براساس فهرست بهاي سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص...
0 رای
2k مشاهده
درخصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضر...
0 رای
4k مشاهده
در راستاي اجراي یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن آلات پروژه به میزان 1...
نمایش 15 نتیجه
حق انتشار تمامی مطالب این سایت برای مترور پلاس محفوظ می باشد.