پاسخ داده شده بسته
0
0

در ماده 11 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی مصوبه شماره 42956 / ت 28493 ه مورخ 1382/8/11 در مورد تضامین بخش ارزي قراردادها، با توجه به عنوان نشدن “میزان درصدها”، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

تضامین بخش ارزي قراردادها از نظر میزان درصد تابع درصد مربوط به تضامین قراردادهاي خدمات مشاوره، پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب و خرید ماشبن آلات و تجهیزات، حسب مورد (موضوع مواد 4، 5، 6 و 7 آیین نامه یاد شده) بوده و باید از همان نوع ارز قرارداد باشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه