در زمان خرید شما می بایست حتما کد سیستمی که قضد دارید نرم افزار را بر روی آن فعال نمایید، در قسمت توضیحات سفارش وارد نمایید. برای این منظور نرم افزار مورد نظر خود را دانلود و اجرا کنید. پس از اجرا پنجره ای حاوی کد ۱۶ برای شما نمایش داده می شود. این کد را در زمان خرید در قسمت توضیحات سفارش وارد نمایید.