Clicky
Skip to main content

در زمان خرید شما می بایست حتما کد سیستمی که قضد دارید نرم افزار را بر روی آن فعال نمایید، در قسمت توضیحات سفارش وارد نمایید. برای این منظور نرم افزار مورد نظر خود را دانلود و اجرا کنید. پس از اجرا پنجره ای حاوی کد ۱۶ برای شما نمایش داده می شود. این کد را در زمان خرید در قسمت توضیحات سفارش وارد نمایید.