Clicky
Skip to main content
اکسل

ایجاد لیست کشویی در اکسل

شما می توانید با استفاده از لیست کشویی اکسل (لیست باز شونده) یک صفجه کار آمد ایجاد کنید. کاربران می توانند از بین گزینه های مختلف یک گزینه را انتخاب کنند. به عنوان نمونه شما می توانید یک لیست از محصولات یا یک لیست از روزهای هفته را برای انتخاب در اختیار کاربران قرار دهید.

لیست کشویی در اکسل

لیست کشویی در اکسل

۱ – برای ایجاد لیست کشویی، یک صفحه (worksheet) جدید ایجاد کنید. سپس گزینه های لیست خود را در یک ستون وارد کنید. تمامی گزینه های شما باید در یک سطر یا یک ستون بدون هیچ گونه سلول خالی وارد شوند.

گزینه های مورد نیاز جهت لیست را به صورت ستونی وارد نمایید.

گزینه های مورد نیاز جهت لیست را به صورت ستونی وارد نمایید.

۲ – تمای سلولها را انتخاب کرده، راست کلیک کنید و گزینه Define Name را انتخاب کنید. در قسمت Name عبارت Days_Of_The_Week را وارد کنید و بر روی گزینه OK کلیک کنید. دقت کنید که نام وارد شده نباید شامل Space باشد.

تعیین نام برای یک سری از سلول ها

تعیین نام برای یک سری از سلول ها

۳ – سپس بر روی سلولی که می خواهید به صورت لیست کشویی باز شود، کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس از تب Data در قسمت Data Tools گزینه Data Validation را انتخاب کنید.

مسیر دسترسی به پنجره Data Validatoin در اکسل

مسیر دسترسی به پنجره Data Validatoin در اکسل

۴ – پنجره Data Validation نمایان می شود. در پنجره نمایان شده از تب Settings و در قسمت Allow گزینه لیست را انتخاب کنید. در قسمت Source عبارت Days_Of_The_Week= را وارد کنید و بر روی گزینه OK کلیک کنید.

۵ – تیک گزینه In-cell dropdown را بزنید.

۶ – در صورتی که کاربران می توانید این گزینه را خالی بگذارند، تیک گزینه Ignore blank را بزنید.

پنجره Data Validation در اکسل

پنجره Data Validation در اکسل

۷ – بر روی تب Input Message کلیک کنید. از این قسمت برای نمایش پیام برای کاربر وارد کننده اطلاعات استفاده می شود. در صورتی که تیک گزینه Show input message when cell is selected را بزنید، زمانی که کاربر بر روی سلول دارای لیست کشویی کلیک کند پیام مورد نظر شما به صورت یک کادر زرد رنگ نمایش داده می شود.

وارد کردن پیام در پنجره Data Validation

وارد کردن پیام در پنجره Data Validation

۸ – در پنجره Data Validation بر روی تب Error Alert کلیک کنید. از این تب برای اعلام خطا به کاربر در زمانی که اطلاعات وارد شده اشتباه یا مغایر با آن چیزی که مد نظر شماست، استفاده می شود. برای استفاده از این قابلیت تیک گزینه Show error alert after invalid data is entered را بزنید. در قسمت Style

  • در صورتی که می خواهید حتما کاربران اطلاعات درست را وارد کنند گزینه Stop را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه در صورتی که کاربران اطلاعات اشتباه وارد کنند، پنجره هشداری نمایش داده می شود و کاربران ملزم خواهند بود حتما یکی از گزینه های مورد نظر شما را وارد کنند.
  • در صورتی که گزینه Information یا Warning را انتخاب کنید، در صورت ورود اطلاعات اشتباه به کاربران به صورت پنجره Information یا Warning هشدار داده می شود، ولی می توانند این اطلاعات اشتباه را ثبت کنند!
نمایش پیام خطا در صورتی که کاربر اطلاعات اشتباه وارد نماید.

نمایش پیام خطا در صورتی که کاربر اطلاعات اشتباه وارد نماید.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور