0 رای
3k مشاهده
با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد ف...
0 رای
3k مشاهده
در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به دلایلی خارج از ق...
0 رای
2k مشاهده
در فهرست بهاي منضم به یک پیمان با موضوع “تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال، برق،...
0 رای
4k مشاهده
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 138...
0 رای
2k مشاهده
در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مد...
0 رای
2k مشاهده
در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست ...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به شرح ردیفهاي 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیفهاي سدسازي سال 1379 منضم به قرارداد ...
0 رای
2k مشاهده
در فصل هشتم فهرست بهاي سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم هایی براي برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاري (0807...
0 رای
2k مشاهده
پروژه اي براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 منعقد شده است. نحوه محاسبه بهاي واحد انج...
0 رای
3k مشاهده
در یک پروژه، در خصوص ردیف هاي پرداخت قیمت پنجره هاي UPVC پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکن...
0 رای
1k مشاهده
با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاك در س...
0 رای
903 مشاهده
ردیف 110602 فهرست بهاي ابنیه سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی هاي آجري که نماچ...
0 رای
1k مشاهده
در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387، براي بررسی پاره ...
0 رای
2k مشاهده
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه ...
0 رای
2k مشاهده
مبناي برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهاي ابنیه 1388 می باشد و یکی از آیتم هاي کاري در این پروژه ...
0 رای
1k مشاهده
در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمالها به ستون ها (که پس از نصب تیرها...
0 رای
2k مشاهده
قراردادي با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهاي ابنیه سال 1385 و شاخص مبناي دوره سه م...
0 رای
823 مشاهده
در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بهاي ابنیه سال 1383، به ستون هاي م...
0 رای
1k مشاهده
چنانچه در ردیفهاي برآورد منضم به پیمان، آیتم 080105 (بتن مقاومت 20 مگاپاسکال فهرست بهاي ابنیه سال...
0 رای
2k مشاهده
پیمانکاري در یکی از پروژه هاي اجرایی تصفیه خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه ها از...
نمایش 21 - 40 از 112 نتیجه