Clicky
Skip to main content
1
0

سلام
بنده در فرایند مناقصه برنده ساخت یک ساختمان با فهرست بهای پایه سال ۹۹ شدم . در اسناد مناقصه قید شده بود هیچ گونه هزینه حمل مصالح پرداخت نخواهد شد. سوال اینجا هست که آیا کارفرما حق دارد یک فصل از فهرست بها که در اینجا فصل ۲۸ میباشد حذف کند و حمل مصالح را پرداخت نکند ؟ ایا این خلاف شرایط عمومی پیمان نیست که به گفته شرایط خصوصی نمیتواند شرایط عمومی را نقض کند؟

  • You must to post comments
-1
0

طبق متن موافقتنامه نشریه 4311 “در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
پاسخ شما

Please first to submit.

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور