دسته: اکسل

اکسل

تابع MATCH در اکسل 

تابع MATCH برای یک آیتم خاص در محدوده ای از سلولهای معرفی شده جست و جو می نماید و موقیعت آیتم مورد نظر را برمی گرداند. به عنوان مثال فرض کنید در محدوده A1:A3 مقادیر۵، ۲۵ و ۳۸ وجود دارند. در صورتی که از فرمول (MATCH(25,A1:A3,0= استفاده…

اکسل

ایجاد لیست کشویی در اکسل 

شما می توانید با استفاده از لیست کشویی اکسل (لیست باز شونده) یک صفجه کار آمد ایجاد کنید. کاربران می توانند از بین گزینه های مختلف یک گزینه را انتخاب کنند. به عنوان نمونه شما می توانید یک لیست از محصولات یا یک لیست از…

حق انتشار تمامی مطالب این سایت برای مترور پلاس محفوظ می باشد.