Clicky
Skip to main content

نرم افزار تاخیر در پرداخت مترورپلاس دستیار شما در محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان “هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد”، تغییر در مدت پیمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. به منظور محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و نیز تاخیر در پرداخت پیش پرداخت ها، بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ در مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

همچنین بر اساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، مشاور ظرف ۱۰ روز از زمان ارسال صورت وضعیت از طرف ناظر، صورت وضعیت را باید برای کارفرما ارسال نماید. کارفرما باید مبلغ صورت وضعیت رسیدگی شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت کند. در صورتی که در این موعد (یا موعدی که در شرایط خصوص پیمان ذکر شده باشد) مبلغ صورت وضعیت پرداخت نشود، پیمانکار می تواند براساس این بخشنامه مدت تاخیر مجاز را محاسبه و جهت اخذ تایید، برای مهندس مشاور ارسال نماید.

نرم افزار “محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها” با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات اولیه قرارداد، صورت وضعیت ها، پرداخت ها و … فرم استاندارد تاخیر در پرداخت را در سریعترین زمان ممکن برای شما آماده می کنید.

  • محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و پیش پرداخت ها
  • بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ و بخشنامه شماره ۱-۵۱۸۸-۵۴-۱۳۰۰
  • محاسبه دیرکرد پرداخت ها بر اساس بخشنامه سرجمع (به زودی)
  • امکان ثبت تا ۵ پرداخت برای هر صورت وضعیت و پیش پرداخت
  • امکان محاسبه تمدید مدت بر اساس مبلغ خالص یا ناخالص
  • محاسبه دقیق ضریب تبدیل صورت وضعیت ناخالص به خالص (۰.۶۹۷) بر اساس ضریب بالاسری
  • امکان تنظیم رقم اعشار جهت محاسبه مدت تمدید
  • توسعه داده شده در نرم افزار مایکروسافت اکسل

تمدید مدت پیمان

بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ و بخشنامه شماره ۱-۵۱۸۸-۵۴-۱۳۰۰

صورت وضعیت

قابلیت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت

پیش پرداخت

قابلیت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

پرداخت های قسطی

امکان ثبت تا ۵ پرداخت برای هر صورت وضعیت و پیش پرداخت

تحت اکسل

استفاده از امکانات اکسل برای شخصی سازی فرم ها

محاسبه دیرکرد

امکان محاسبه دیرکرد در پرداخت بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (به زودی)

گانت چارت

ارسال گانت چارت پرداخت ها به MSP جهت مشاهده همپوشانی ها

خالص یا ناخالص

امکان محاسبه تمدید مدت بر اساس مبلغ خالص یا ناخالص

گرد گردن اعداد

امکان تنظیم رقم اعشار جهت محاسبه مدت تمدید

تنها با پرداخت

۹۹,۹۰۰ تومان

یک نسخه از نرم افزار فوق العاده “محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت” را خریداری نمایید.
ابتدا نرم افزار را دانلود کنید. پس از اجرای نرم افزار پنجره ای حاوی کدی ۱۶ رقمی نمایان می شود. این کد را در صفحه خرید در قسمت کد سیستم وارد نمایید. پس از خرید کد فعالسازی برای استفاده از نرم افزار ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت به ایمیل شما ارسال می گردد.
کد تنها مخصوص استفاده برای یک کامپیوتر می باشد.