Clicky
Skip to main content
عمومی

قوانین مالیاتی که مهندسین ناظر و طراح باید بدانند

طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می شوند. طبق جزء ۵ بند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم هستند.طبق این ماده قانونی این دسته از صاحبان مشاغل مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.

تکالیف مالیاتی اعضای سازمان به شرح زیر می باشد

 1. تشکیل پرونده مالیاتی(یکبار بعد از اخذ پروانه اشتغال)
 2. ثبت پرونده مالیاتی
 3. ثبت دفتر درآمد و هزینه مالیاتی (اسفند ماه هرسال برای سال بعد از آن ثبت می شود.)
 4. گزارش صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر) (به صورت فصلی هر سه ماه یکبار)
 5. اظهارنامه الکترونیکی(یکبار در سال)
 6. اخذ امضای دیجیتال

تشکیل پرونده مالیاتی (یکبار بعد از اخذ پروانه اشتغال)

اعضای سازمان پس ازدریافت پروانه اشتغال بکار خود طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ ق.م.م ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت (دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی) فرصت دارند تا بر اساس نشانی مندرج در پشت پروانه اشتغال خود به حوزه های مالیاتی مراجعه و تشکیل پرونده مالیاتی دهند. نشانی مندرج در پشت پروانه اشتغال بکار مهندسان، همان محل فعالیت حرفه ای شما تلقی می شود.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده

 1. اصل و کپی پروانه اشتغال نظام مندسی (پشت و رو)
 2. کپی از فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی
 3. اصل گواهی امضاء از دفترخانه
 4. دفتر درآمد و هزینه
 5. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 6. اصل و کپی سند و بنچاق ملک مسکونی اگر مالک هستید.
 7. اصل و کپی اجاره نامه اگر مستاجر هستید (این تصویر باید کد رهگیری داشته باشد.)
 8. اصل و کپی فیش تلفن محل سکونت
 9. تهیه دفترچه ثبت نام از حوزه مالیاتی (فایل تهیه در حوزه های مالیاتی)

ثبت نام کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و صدور شماره اقتصادی اقدام نمایند. ثبت نام شماره اقتصادی دارای دو مرحله الف) پیش ثبت نام و ب) ثبت نام نهایی می باشد. پس از پیش ثبت نام بسته پستی حاوی نام کاربری و رمز عبور به آدرس اعلام شده مؤدی از طریق پست ارسال می شود در این مرحله می بایست مجدد به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه نموده و مرحله نهایی ثبت نام را انجام دهید. پس از تکمیل مرحله نهایی و تایید شدن اطلاعات، کد اقتصادی صادر و به آدرس مؤدی ارسال می گردد.

۱ – ثبت دفتر درآمد و هزینه مالیاتی

به استناد بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از تکالیف مالیاتی تهیه و تحریر دفتر مشاغل ( درآمد – هزینه ) و موعد قانونی ثبت آن اسفند ماه هر سال برای سال آینده است اما طبق قانون مهندسان که در میانه سال پروانه اشتغال حقیقی خود رابرای اولین بار دریافت می کنند اگر تصمیم به انجام کار حرفه ای دارند می توانند در زمان تشکیل پرونده در صورتیکه از زمان صدور پروانه چهار ماه نگذشته باشد دفتر درآمد و هزینه تهیه کنند و پس از تشکیل پرونده دفتر خود را جهت مهر و امضاء به ممیز مالیاتی خود ارائه کنند. در صورت عدم این امر مهم از مشمول تفاهم و توافق با سازمان مالیاتی خارج شده و درآمد مشمول مالیات این گروه نیز بطور علیالراس محاسبه و مطالبه و مشمول جریمه منطقه خواهد شد.

۲ – گزارش صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ ۱/۱/۹۱ آغاز گردیده است. به مجب این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی بند الف و ب ماده ۹۵ ق.م.م می بایست علاو بر صدور صورتحساب فروش کالا یا خدمات، فهرست معاملات سه ماهه (فصلی) خود را تا یک ماه بعد از پایان هر فصل طبق وش اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

۳ – تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال آینده

پس از تشکیل پرونده مالیاتی مهندسان می بایست در هر تیرماه اظهارنامه مالیاتی سالیانه خود را به صورت الکترونیک از طریق سایت www.tax.gov.ir اعلام کنند.

اظهارنامه فرمی است که بر طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد که حاوی اطلاعات هویتی و نیز اطلاعاتی درباره درآمد، دارائی ها و سود و زیان اشخاص می باشد.

توجه

 • مهندسانی که هیچگونه فعالیت حرفه ای در ارتباط با پروانه اشتغال خود ندارند در هر تیر ماه می بایست در سایت سازمان امور مالیاتی عدم کارکرد خود را اعلام و بخش درآمد و هزینه را نیز صفر ثبت کرده و اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند. مهندسانی که تصمیم ندارند پس از اخذ پروانه اشتغال بکار فعالیت حرفه ای داشته باشند. نیاز به نگهداری دفتر ندارند و صرفا می بایست حتما اظهارنامه خود را به صورت الکترونیک در تیر ماه هر سال ارسال کنند.
 • قبل از تسلیم اظهارنامه، اعضاء محترم سازمان می بایستی به اطلاعیه های صادره از سازمان در سایت tceo.ir دقیقا توجه فرموده تا چنانچه توافق و تفاهم مالیاتی فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و این سازمان انجام نشده باشد. براساس دستورالعملهای صادره اقدام به خود اظهاری نمایند.
 • عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نه تنها موجب عدم استفاده از معافیت پایه سالیانه خواهد بود. بلکه موجب می شود حوزه های مالیاتی، مالیات عملکرد سال مورد نظر را از طریق علیالراس تعیین خواهند نمود که احتمالا بنفع اعضاء محترم نخواهد بود.

۴ – اخذ امضای دیجیتال

برای گرفتن امضای دیجیتال باید به دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه و با ارائه مدارکی که نشان دهنده هویت شخصی فرد است مانند کپی شناسنامه، کارت ملی، فرمی را پر کرده و درخواست امضای دیجیتال نمایند.

تعریف واژه ها

 • مؤدی : شخص مالیات دهنده
 • کمک ممیز ( کارشناس مالیاتی ) : کارمند اداره دارائی که زیر نظر ممیز مالیاتی است.
 • ممیز مالیاتی ( کارشناس ارشد مالیاتی ) : کارمند اداره دارائی که مسئول تشخیص درآمد ( عملکرد سال ) شما است.
 • سر ممیز ( رئیس گروه مالیاتی ) : فردی که بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی داشته باشد. ممیزین مالیاتی در هر حوزه زیر نظر رئیس گروه مالیاتی هستند.
 • ممیز کل مالیات ( رئیس امور مالیاتی ) : فردی که نظارت بر کار چندین سر ممیز را دارا است.
 • معاون مدیر کل : چند ممیز کل مالیاتی زیر نظر یک معاونت است.
 • مدیر کل : کلیه مجموعه تعریف شده در یک اداره کل زیر نظر دیر آن اداره فعالیت می کند.
 • واحد مالیاتی ( حوزه مالیاتی ) : کوچک ترین جزء تقسیمات اداری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان اور مالیاتی کشور تعین می شود و مسئولیت تشخیص و مطالبه مالیات را بر عهده دارد و گیرنده اظهارنامه های مالیاتی است.

جرائم قانونی

تعدادی از جرائم پیش بینی شده درقانون مالیاتها که درصورت عدم رعایت مقررات شامل اعضاء می گردد به شرح زیر می باشد:

عدم تسلیم اظهارنامه ۴۰درصد مالیات متعلق (غیر قابل بخشودگی) تبصره ماده ۱۹۲
عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان ۲۰ درصد مالیات متعلق ماده ۱۹۳
عدم ارائه دفتر ۲۰ درصد مالیات متعلق ماده ۱۹۳
عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر ۵/۲ درصد مالیات متعلق به ازاء هرماه تاخیر ماده ۱۹۰
عدم صدور صورتحساب ۱۰ درصد صورت حسابهای ارائه نشده (کل مبلغ معامله) ۱۶۹ مکرر
عدم ارسال فهرست معاملات ۱ درصد مبلغ معاملاتی که ارسال نشده ۱۶۹ مکرر
به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، تمام و یا قسمتی از جرائم قرر در این قانون ( باستثناء موارد غیر قابل بخشودگی ) به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج ازاختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی با تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشوده شدن می باشد.

برخی وب سایت های موردنیاز مؤدیان

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور