Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی

۱ – به جز ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، پروفیل های در نظر گرفته شده در ردیف های ۱۷۰۱۰۱ تا ۱۷۰۱۰۳ به ترتیب از قوطی، پرویل اس تی و پروفیل کرونت، مطابق استاندارد شماره ۲۳۸۴ سازمان ملی استاندارد ایران است.

۲ – هزینه های مربوط به تهیه و مصرف پرچ، پیچ و مهره، رول پلاک، نوارهای لاستیکی و مانند آن ها در قیمت های واحد منظور شده است و از این بابت، اضافه بها، اضافه وزن یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف های این فصل به صورت کیلوگرم پیش بینی شده و پرداخت بر اساس وزن به عمل می آید، صورت جلسه توزین که به امضای پیمانکار و مهندس مشاور رسیده باشد، مبنای محاسبه و پرداخت قرار خواهد گرفت، در این ردیف ها هزینه آنادایز به رنگ آلومینیوم و به ضخامت ۵ میکرون منظور شده است.

۳ – به استثنای ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، که بهای تهیه یراق آلات در آن ها منظور شده است، در سایر ردیف های این فصل بهای یراق آلات مانند قفل، لولا، چفت، دستگیره، و … جزو قیمت ردیف نیست و پرداخت آن جداگانه (مطابق بند ۱۰ کلیات) ب عمل می آید، اما دستمزد نصب یراق آلات، در قیمت ها منظور شده است.

۴ – منظور از زیرسازی در این فصل، سازه ای است که نقش نگهدارنده قطعه مورد نظر را دارد و در حد فاصل آن قطعه با بدنه کار، قرار می گیرد و بها آن، طبق ردیف های مربوط، پرداخت می شود. منظور از قطعات اتصالی، قطعاتی است که برای اتصال قطعات به یکدیگر یا زیرسازی، مورد استفاده قرار می گیرد و بهای آن در مورد ردیف های که واحد آن بر حسب کیلوگرم تعیین شده، جزو وزن کار توزین و پرداخت می شود. در مورد ردیف هایی که واحد آنها بر حسب متر مربع است، بهای قطعات اتصالی، جزو قیمت ردیف منظور شده و پرداخت جداگانه ای به عل نخواهد آمد، اندازه گیری این نوع کارها، بر مبنای سطح صاف کار انجام شده صورت می گیرد.

۵ – در اندازه گیری سقف های کاذب آلومینیومی و پانل های ساندویچی، سطوح جاسازی شده یا باز گذاشته شده برای نصب چراغ ها، دریچه های تاسیساتی و موارد مشابه، که مساحت آنها کمتر از ۰.۲۵ متر مربع است از سطح کار کسر نمی شود. دستمزد جاسازی برای موارد یاد شده، در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی نشده و هزینه آنها جداگانه پرداخت می شود.

۶ – در ردیف های ۱۷۱۰۰۱ تا ۱۷۱۰۰۳، بهای ساخت و نصب سازه مورد نیاز برای نصب پنل های ساندویچی منظور نشده است. برای پرداخت بهای زیرسازی سازه ای از ردیف ۱۶۰۲۰۹ از فصل کارهای فولادی سبک و ردیف ۱۷۰۱۰۷ این فصل استفاده می شود.

۷ – در صورت استفاده از ردیف های ۱۷۱۱۰۱ تا ۱۷۱۱۰۳، باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود. هرگاه چارچوب فولادی در داخل کارهای بنایی نصب شود، بهای آن جداگانه پرداخت می شود.

۸ – ردیف ۱۷۱۰۰۳ مربوط به تهیه و نصب پوشش های ساندویچی برای نما است و دارای شرایط زیر است:

۸ – ۱ – وزن مخصوص این پوشش ها بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در مترمکعب و ساخت خارج از کشور (یا مشابه داخلی) است. و لایه پلی اتیلن در وسط آن با وزن مخصوص کم است. در صورتیکه نام کشور سازنده این پوشش ها در مشخصات خصوصی تعیین نشده باشد، طبق نمونه تصویبی کارفرما خواهد بود. بابت رنگهای گوناگون نیز اضافه بهایی پرداخت نمی شود.

۸ – ۲ – ورق آلومینیومی پشت این پوشش ها با پلیستر و روی آنها (نما) با پرایمر و پلی وینیلیدن دی فلوراید (P.V.D.F) پوشانده شده است و برای حفاظت سطح نما، فیلم پلاستیکی روی آن چسبانده شده که پس از نصب آن را از نما جدا می سازند.

۹ – اندازه گیری ورق های موضوع ردیفهای ۱۷۱۰۰۱ تا ۱۷۱۰۰۳ بر حسب سطح ورق نصب شده و نمایان اندازه گیری می شود. همپوشانی، دورریز و خم شدگی ورق و نظایر آن در قیمت ردیف منظور شده است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور