Clicky
Skip to main content
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی، به استانداران، رؤسای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سراسر کشور ابلاغ شد.

از تاریخی ابلاغ این مصوبه، صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرهای کشور، صرفا محدود به شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر که عرصه‌های بلندمرتبه در طرح‌های توسعه شهری مصوب آن پیش‌بینی نشده باشد در صورت نیاز شهر و وجود تقاضا بدوا می‌بایست گزارش توجیهی ضرورت احداث ساختمان بلند طبق مفاد پیوست این مصوبه توسط شهرداری با تایید شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنح و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی به شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود و در صورت تصویب ضرورت احداث ساختمان بلند در شورای ‌عالی، طرح پیشنهادی مربوط به تعیین عرصه‌ها، ضوابط و مقررات مربوطه تهیه و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای ‌عالی خواهد رسید. مفاد این بند، شامل شهرهایی که احداث ساختمان بلند در طرح جامع آنها پیش‌بینی شده نیز خواهد بود.

دانلود ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور