Clicky
Skip to main content
عمومی

شناخت انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

 1. خود اجرا (امانی) (In – Hous)
 2. متعارف (سه عاملی) (Design – Bid – Build)
 3. مدیریت اجرا (چهار عاملی) (Construction Management)
 4. طرح و ساخت (دو عاملی) (Design – Build)
 5. ساخت، بهره برداری و انتقال (Build, Operate & Transfer)
 6. روش طراحی،تدارک، ساخت (Engineering,Procuremeut,Construction – EPC)

۱ – روش خود اجرا

 • در این روش کارفرما بوسیله امکانات خود، تکنولوژی، روشها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) را تامین می نماید

۲ – روش متعارف (سه عاملی)

 • در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد.
 • در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.
 • در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

۳ – روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)

 • این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را جهت مدیریت پروژه به کار می گیرد
 • وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد
 • استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد

۴ – روش طرح و ساخت (دو عاملی)

 • در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید.
 • مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.
 • در این سیستم امکان انجام طرح و ساخت سریع به حداکثر می رسد.
 • ریسک کارفرما در راه اندازی پروژه محدود به مسئولیتی است که در مرحله مناقصه گذاری و یا مذاکره برای واگذاری قرار داد طرح و ساخت توسط کارفرما تولید شده است.

۵ – روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

 • در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.این روش اجرا از روشهای جدید در واگذاری پیمان می باشد و برای اولین بار درقراردادساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت.
 • این روش عمدتا برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی بکار گرفته می شود.
 • سازمان سازنده، بهره برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد. – این مدت طبق قرار داد مالی برای باز پرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.

۶ – روش طراحی، تدارک، ساخت EPC یا (کلید دردست)

 • در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد بگونه‌ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.
 • پیمانکار در این روش مسؤلیت کلیه کارهای مهندسی ( طراحی )، تدارک و ساخت را تا تکمیل و آماده بهره برداری شدن، بر عهده دارد .
 • کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روندانجام شدن کار عهده دارد. در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسؤلیت های کارفرما با عنوان «نماینده کارفرما» بر عهده وی قرار می گیرد.
 • کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است بعنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد بعهده پیمانکار خواهد بود.
  نوع قیمت گذاری در این سیستم به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور