Clicky
Skip to main content
عمومی

داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی (اُمگا یا پَل) از به هم پیوستن المان های مثلثی به وجود می آیند که به صورت نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. این داربست به دلیل سبکی وزن المان های آن و آسانی نصب و ظرفیت باربری زیاد، در کفراژ بندی انواع سقفهای بتنی یا تیر و همچنین عرشه پلها کاربرد بسیار وسیعی دارد. این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید.

در هر سازه ای که برای قالب بندی، نیاز به ایجاد سطحی باربر در ارتفاع زیاد باشد، استفاده از داربست مثلثی از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه می گردد. المان های داربست مثلثی در ارتفاع ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ سانتیمتر تولید می شود که با استفاده از آن ها می توان از این سیستم داربست در هر ارتفاعی که مورد نظر باشد استفاده نمود. المان های داربست مثلثی با توجه به هندسه در پلان قابلیت اتصال به دو شکل مربعی و مثلثی و نهایتاً دست یافتن به باربریهای متفاوت را دارا می باشد.

داربست مدولار مثلثی در کفراژ بندی دال های بتنی تکراری و اجرای سقف های گسترده و بلند به راحتی با قالب بتن ترکیب شده و به صورت میزهای مدولار توسط کارگر ساده مونتاژ می شود. داربست مثلثی ساده ترین و ارزان ترین نوع متداول، هم از نظر عملکرد و هم از نظر تولید می باشد. از ویژگیهای مهم این نوع داربستها نصب آسان و بدون نیاز به نیروی کار ماهر و سرعت عمل بالا میباشد.

این داربست فلزی، عمدتا در اجرای بتن ریزی در ارتفاع های بیشتر از ۵ متر مورد استفاده قرار میگیرد و با ایجاد سطح اتکا مناسبی فشار وارده بر قالب ها را مهار می سازد. همچنین نوع چیدمان واحد های داربست در میزان تحمل فشار بسیار حائز اهمیت است که پس از انجام محاسبات مربوطه نوع چیدمان حاصل می گردد.

جهت تنظیم دقیق داربست از وسیله ای به نام سرجک قابل تنظیم استفاده میشود که برای تراز دقیق داربست کارایی دارد.

مزایای استفاده از داربست های مثلثی

مزایای استفاده از داربستهای مثلثی به شرح زیر میباشد:

 1. سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات
 2. باربری بسیار زیاد در کفراژ بندی دالهای بتنی به لحاظ داشتن عضو های مورب ثابت
 3. عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بندی و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
 4. سبکی فریم ها و قابلیت جابجایی و مونتاژ توسط یک نفر
 5. آسیب کمتر در مقابل لوله داربست معمولی در باز و بسته شدن های زیاد

محاسبه ظرفیت باربری داربست مثلثی

اگر یک داربست مثلثی با مقطع مربع که طول هر ضلع آن ۱۲۰ سانتی متر باشد و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر را در نظر بگیریم، همچنین از المان های عمودی لوله ای با قطر خارجی ۵۰ میلیمتر و ضخامت ۲.۵ میلیمتر استفاده کنیم، براساس AISC 360-22 ظرفیت باربری چدیمان مربعی تقریبا برابر با ۱۶.۶ تن خواهد شد. البته برای محاسبه دقیق ظرفیت باربری باید از نرم افزارهای تحلیلی مثل SAP2000 استفاده کنید!

اجزا داربست مثلثی

داربست مثلثی شامل المان های زیر می باشد:

 1. کفشک
 2. المان های داربست مثلثی
 3. المان های مهار طولی و قطری
 4. سرجک قابل رگلاژ

در ابتدا و بر روی زمین کفشک ها (المان سبز رنگ تصویر) قرار می گیرند. کفشک ها از بیس پلیت برای انتقال بار به سطح زمین و همچنین عضو عمودی لوله ای برای قرار گرفتن مهاری ها و المان های مثلثی تشکیل شده است. به جهت مهار داربست و حفظ شکل مربعی بر روی کفشک چهار المان مهاری با طول ۱۲۰ سانتی متر (المان بنفش رنگ تصویر) و یک المان مهاری قطری (المان صورتی رنگ تصویر) قرار می گیرد. پس از آن المان های مثلثی بر روی آن قرار می گیرند. و در انتها از سرجک قابل رگلاژ استفاده می شود. این سرجک ها تکیه گاه قوطی ها و سولجرهای زیر قالب دال یا عرشه پل خواهد بود.

محاسبه وزن داربست مثلثی

وزن تقریبی المان های داربست مثلثی به قرار زیر است:

 1. داربست مثلثی ۱۰۰×۱۲۰ حدود ۱۰.۵ کیلوگرم
 2. داربست مثلثی ۷۵×۱۲۰ حدود ۹ کیلوگرم
 3. داربست مثلثی ۵۰×۱۲۰ حدود ۸ کیلوگرم
 4. مهار قطری ۱۷۰ سانتیمتری حدود ۵ کیلوگرم
 5. مهار عرضی ۱۲۰ سانتی متری حدود ۴.۵ کیلوگرم
 6. کفشک حدود ۱.۵ کیلوگرم
 7. سرجک قابل رگلاژ بر اساس طول از حدود ۵ تا ۱۵ کیلوگرم

به عنوان مثال یک داربست با حدود ۳ متر ارتفاع، شامل ۴ کفشک با وزن تجمیعی ۶ کیلوگرم، ۴ مهار طولی با وزن تجمیعی ۱۸ کیلوگرم، یک مهار قطری با وزن ۵ کیلوگرم، ۱۲ عدد داربست مثلثی ۱۰۰×۱۲۰ با وزن تجمیعی ۱۲۶ کیلوگرم و ۴ عدد سرجک با وزن حدود ۴۰ کیلوگرم می باشد. در مجموع یک واحد ستون داربست با ارتفاع حدود ۱۹۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. ظرفیت باربری این داربست حدود ۱۶.۶ تن خواهد بود!

قیمت داربست مثلثی

در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۲، قیمت هر کیلوگرم داربست مثلثی حدود ۴۰۵۰۰ تومان می باشد.

کارخانه های تولید کننده داربست مثلثی

پارسیان قالب

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور