محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

دانلود بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۰

ارسال دیدگاه