Clicky
Skip to main content
اطلاعیه های لازم الاجرانظام مهندسی

الزام رعایت مفاد مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۴۴۶۶ در خصوص بتن آماده

کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
موضوع: الزام رعایت مفاد مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۴۴ در خصوص بتن آماده

به استناد قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و استانداردهای اجباری مربوطه، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ با عنوان “پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه”، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مصوبه هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳، آیین نامه اجرایی استانداری تهران با عنوان استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی استان تهران به شماره ۱۲۲۰۶۷-۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۷ و مصوبه شورای اسالمی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۲۰۳/۱۶۶۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ با عنوان الزام شهرداری به فرهنگ سازی درخصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد، اهم الزامات ذیل درخصوص کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فولادی) اعلام میگردد.

اهم الزامات:

۱ – سازندگان صرفاً مجاز به استفاده از بتن آماده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بوده و تولید بتن آماده در محل کارگاه بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اکیداً ممنوع است .

۲ – انجام آزمایشهای بتن برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذیصلاح با صاحب کار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا از انجام آزمایشها توسط شرکت ذیصلاح مذکور اطمینان حاصل نمایند.

۳ – ساخت و اختلاط بتن های سازه ای با دست (پایکار) به هیچ عنوان مجاز نیست. در موارد خاص در صورت عدم امکان تامین بتن آماده به دلایلی نظیر محدودیت در حمل و نقل و انتقال بتن از نظر موقعیت مکانی و امکان لوله کشی جهت پمپاژ آن، مطابق طرح اختلاط ارائه شده توسط مهندس محاسب نسبت به تامین بتن اقدام شود. تشخیص شرایط فیزیکی عدم امکان تامین بتن آماده صرفا با مهندس ناظر میباشد. مسئولیت کیفیت بتن با مهندس ناظر و مجری است. ضبط و نگهداری شیتهای آزمایش در زونکن کارگاهی الزامی است.

۴ – ایجاد هر گونه تغییر در مشخصات بتن آماده استاندارد تحویلی به پروژه از طریق افزودن آب و یا هر ماده دیگر توسط خریدار در هنگام بتن ریزی اکیدأ ممنوع است. همچنین هرگونه اضافه کردن آب به داخل کامیون مخلوط کن در طول مسیر یا در محل بتن ریزی ممنوع بوده و رعایت کامل این موضوع بر عهده تولیدکننده بتن میباشد. در این موارد چنانچه نیاز به افزایش اسلامپ یا جریان اسلامپ پیش از شروع تخلیه بتن باشد، با رعایت بند ۷-۱۱ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و به شرط عدم وقوع گیرش اولیه بتن تازه، فقط باید از مواد افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن دارای نشان استاندارد ملی استفاده شود و
مسئولیت کامل تهیه مواد افزودنی و اضافه کردن آن به بتن بر عهده تولیدکننده بتن میباشد.

۵ – نمونه برداری به روش مرکب برای آزمونهای بتن تازه و سخت شده (طبق استاندارد ملی ۱-۳۱۰۲) و سایر روشهای انجام آزمون و گزارش دهی و ارزیابی و پذیرش بتن سازه (بند ۹-۲۲-۱۱ مبحث ۹) میبایست مطابق استانداردهای ملی مندرج در استاندارد ملی ۶۰۴۴ و مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۹) توسط آزمایشگاههای ذیصلاح صورت پذیرد .

۶ – سازندگان ذیصلاح موظفند نسبت به انطباق مشخصات فنی بتن آماده برای استفاده در سازه ساختمان با مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۶۰۴۴ و همچنین تطبیق برگه اطلاعات سفارش بتن آماده با برگه تحویل بتن آماده تهیه شده از تولید کننده دارای پروانه استاندارد با نقشه مصوب زیر نظر مهندس ناظر اقدام نموده و ناظر باید گواهی تاییدیه استاندارد را به پیوست گزارش مرحل های ثبت نماید. ارزیابی و پذیرش بتن آماده تحویلی به پروژه صرفا بر اساس نمونه گیری از بتن تازه توسط آزمایشگاه ذیصلاح مقدور است و بررسی بتن سخت شده سازه ملاک رد و پذیرش بتن آماده نیست.

۷ – حضور سازنده ذیصلاح در زمان بتن ریزی خصوصاً ستونهای هر طبقه الزامی است. سازندگان ذیصلاح مکلفند نسبت به تصویربرداری از اجرای عملیات بتن ریزی اقدام و موارد را در زونکن کارگاهی نگهداری نمایند. مهندس ناظر ضمن نظارت مستمر بر مراحل انجام بتن ریزی موظف است گزارش تخلفات احتمالی را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یا دفاتر نمایندگی مربوطه اعلام نماید.

۸ – سازندگان ذیصلاح مکلف اند حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع بتن ریزی، مدارک خرید بتن آماده استاندارد (مربوط به بتن ریزی فونداسیون، ستونها، سقفها و …) را به مهندس ناظر ارایه نموده و متعاقباً نتایج آزمایش بتن ۲۸ روزه را پس از بررسی مهندس ناظر در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

۹ – مبنای سفارش، خرید و تحویل بتن آماده، حجم بتن تحویلی به پروژه است که از تقسیم کردن وزن کل بتن تحویلی بر وزن مخصوص متوسط آن طبق استاندارد ملی ۶۰۴۴ بدست میآید. بنابراین اندازه گیری حجم اجزای سازه ای جهت تعیین حجم بتن تحویلی، وجاهت قانونی ندارد.

۱۰ – حداکثر اندازه اسمی درشت ترین سنگدانه در بتن به خصوص در محل تقاطع تیر و ستون باید توسط سازنده ذیصلاح زیر نظر مهندس ناظر و منطبق بر نقشه های مصوب تعیین و در اطلاعات سفارش منظور شود.

۱۱ – سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن تهیه بتن آماده استاندارد از واحدهای تولیدی ذیصلاح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر، گواهی تائیدیه استاندارد بتن آماده و رونوشت پروانه کاربرد علامت استاندارد بتن آماده را نیز اخذ و پس از انطباق با فاکتور فروش و مشخصات فنی، نام یا نشان تجاری و نیز شماره تلفن واحد تولیدی ذیصلاح به تائید مهندس ناظر رسانده، سپس در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

۱۲ – سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن کنترل صحت ساعت بارگیری، فاصله مکانی محل کارخانه بتن تا محل پروژه را مطابق ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۶۰۴۴ در خصوص مدت زمان بارگیری تا تخلیه بتن آماده و نیز حفظ شرط روانی بتن هنگام تخلیه زیر نظر مهندس ناظر بررسی و کنترل نمایند.

۱۳ – در مورد حداقل دمای بتن آماده در هنگام تخلیه در شرایط آب و هوای سرد، چنانچه اندازه کوچکترین بعد مقطع کوچکتر از ۳۰۰ میلیمتر است حداقل دما باید ۱۳ درجه سانتیگراد؛ بین ۳۰۰ الی ۹۰۰ میلیمتر حداقل دما باید ۱۰ درجه سانتیگراد؛ بین ۹۰۰ الی ۱۸۰۰ میلیمتر حداقل دما باید ۷ درجه سانتیگراد؛ و بیشتر از ۱۸۰۰ میلیمتر حداقل دما باید ۵ درجه سانتیگراد باشد.

۱۴ – حداکثر دمای بتن آماده در شرایط آب و هوای گرم هنگام تخلیه در محل نهایی مصرف (درون عضو سازه ای) نباید از ۳۲ درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

۱۵ – تولیدکننده بتن آماده باید تمام آزمونهای الزامی طبق استاندارد ملی ۶۰۴۴ را انجام داده و پس از مقایسه نتایج با مشخصات فنی، آنها را مستندسازی نموده و در صورت درخواست خریدار یک نسخه از آنها را به خریدار تحویل دهد. گزارشها باید بر مبنای تواتر مندرج در استاندارد ملی ۶۰۴۴ تهیه شوند.

۱۶ – مستندسازی مشخصات مخلوط بتن قبل از استفاده از بتن و یا قبل از هرگونه تغییر در آن باید به تایید مهندس ناظر برسد. این مستندات باید دربردارنده شواهد کافی در مورد انطباق آنها با الزامات طرح و نیز مبتنی بر نتایج آزمایش های کارگاهی یا آزمایشگاهی باشند. شرایط آزمایش های کارگاهی باید نظیر شرایط مورد انتظار در پروژه باشد.

۱۷ – مقاومت فشاری مورد نیاز در مراحل مختلف ساخت برای هر بخش از سازه که توسط مهندس طراح سازه مشخص نشده باشد باید برای تایید و بازنگری توسط مجری تهیه و به طراح ارائه شود.

۱۸ – در شرایط نامتعارف مانند هوای گرم و سرد، حداقل مدت عمل آوری اولیه (محافظت) و عمل آوری نهایی (مراقبت) و قالب برداری مطابق ضوابط آبا و مبحث ۹ مقررات ملی رعایت گردد.

۱۹ – به منظور عمل آوری پس از بتن ریزی باید بتن در دمای حداقل ۱۰ درجه و در محیط مرطوب، با روند کسب مقاومت متوسط معمولاً ۷ روز، با روند کسب مقاومت سریع معمولاً ۳ روز و با روند کسب مقاومت کُند معمولاً ۱۴ روز نگهداری شود، مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.

۲۰ – مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده (مندرج در برگه تحویل بتن آماده) به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و یا از طریق سامانه اینترنتی isom.isiri.gov.ir/parvaneh انجام دهد.

۲۱ – اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است.

الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره  6044 در خصوص بتن آماده

الزام رعایت مفاد مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۴۴ در خصوص بتن آماده

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور