محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

ابلاغ فهارس بهای سال ۱۴۰۰

فهارس بهای سال ۱۴۰۰، ۲۴ رشته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۰
فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۰

ارسال دیدگاه