محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

ابلاغ افزایش نرخ سیمان

مصوبه افزایش نرخ سیمان خاکستری از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کارخانجات سیمان ابلاغ شد.

سیمان خاکستری تحویل درب کارخانه فله (تن) پاکت ۵۰ کیلویی (تن)
سیمان ۳۲۵-۱          ۱,۷۸۶,۰۴۲          ۲,۱۲۴,۰۴۲
تیپ ۲ و پوزولانی          ۱,۸۴۱,۲۸۰          ۲,۱۷۹,۲۸۰
سیمان ۴۲۵-۱          ۱,۸۵۹,۶۹۳          ۲,۱۹۷,۶۹۳
تیپ ۵          ۱,۸۷۸,۱۰۶          ۲,۲۱۶,۱۰۶
سیمان ۵۲۵-۱          ۱,۸۹۶,۵۱۸          ۲,۲۳۴,۵۱۸

 

ابلاغ افزایش نرخ سیمان
ابلاغ افزایش نرخ سیمان

منبع

ارسال دیدگاه