Clicky
Skip to main content
اخبار و اطلاعیه هاتصویب نامه ها

آیین نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرحها و پروژه های کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه مستند نگاری و ثبت تصویری طرحها و پروژه های کشور” طی نامه شماره ۲۸۴۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  وزارت اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۰۴۴۶۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح­ها و پروژه­های کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح­ها و پروژه­ های کشور

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می­روند:

۱- طرح: طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی و استانی مطابق بند (۱۰) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب۱۳۵۱- که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) منابع مالی و اعتبارات آن از محل بودجه سالانه کل کشور تأمین می­گردد و دارای یک یا چند ویژگی زیر است:

الف- طرح­هایی که اعتبار کل آن حداقل یکصد برابر سقف حد نصاب معاملات متوسط باشد.

ب- طرح­های دانش­بنیان که به تشخیص دستگاه اجرایی برای اولین بار در کشور اجرا می­شوند.

پ- طرح­هایی که در اجرای آن به تشخیص دستگاه اجرایی از فناوری(تکنولوژی)های نوین استفاده گردد.

ت- طرح­هایی که به تشخیص دستگاه اجرایی موجب خودکفایی کشور در تولید یک محصول راهبردی (استراتژیک) شود.

۲- فیلم مستند:  نوعی از سینما که فیلم­ساز مستند در آن با ارجاع به امر واقع، برداشت خلاقانه خود را به زبان سینما و تصویر از منابع و مدارک واقعی و موثق ارایه می­کند.

۳- مستندنگاری و ثبت تصویری : نوعی از فیلم مستند که نحوه اجرای طرح را از مرحله ایده و طراحی تا اجرا با ثبت و ضبط دقیق مراحل کار بر اساس جدول زمان­بندی به زبان تصویری بیان می­کند. این نوع از مستند بیانگر توجیهات اجرای طرح/پروژه، چگونگی رعایت ضوابط فنی و ایمنی، ملاحظات زیست محیطی، حقوقی و مسئولیت­های اطراف پیمان بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد، به طوری که امکان تطبیق طرح/پروژه با مفاد طرح­های توجیهی و مطالعاتی مانند مزیت نسبی و رقابتی و روند اجرای پروژه از ابتدا تا مرحله نهایی را به زبان فیلم و تصویر، ثبت و نشان می­دهد. فیلم مستند دارای ضمیمه پژوهشی شامل متن، عکس و راهبرد (استراتژی) تولید می­باشد.

۴- سازمان: سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۵- مستندسازان: کارگردانان و تهیه­کنندگان فیلم مستند (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای شماره نظام سینمایی که فهرست آنها از طریق سامانه اطلاع­رسانی سازمان منتشر می­گردد.

تبصره- صلاحیت مستندسازان فاقد شماره نظام سینمایی باید به تایید سازمان برسد.

۶- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی، شرکت­های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

ماده ۲-  کلیه دستگاه­های اجرایی، مکلف به مستندنگاری و ثبت تصویری کلیه مراحل اجرایی طرح با رعایت قوانین مربوط به محرمانگی و طبقه­بندی اسناد می­باشند.

تبصره ۱- به ازای هر طرح (اعم از طرح یک پروژه­ای و یا طرح چندپروژه­ای)، یک قرارداد مستندنگاری به تشخیص و نظارت دستگاه اجرایی و در چهارچوب مقررات منعقد می­گردد.

تبصره ۲- طرح­هایی که در زمان ابلاغ این آیین­نامه به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی، بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) عملیات آن خاتمه­یافته و یا در مرحله واگذاری به اشخاص غیرمشمول باشند، از شمول این تصویب­نامه مستثنی است.

تبصره ۳- مستندنگاری طرح­های دارای ملاحظات امنیتی، با هماهنگی و تأیید وزارت اطلاعات و طرح­های دارای ملاحظات دفاعی با هماهنگی و تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می­گیرد.

ماده ۳- تمام هزینه­های مستندنگاری و ثبت تصویری، از محل منابع مصوب مربوط به هر طرح قابل پرداخت است.

ماده ۴- سازمان مکلف است ظرف یک ماه ضمن راه­اندازی پایگاه اطلاع­رسانی، فهرست مستندسازان دارای شماره نظام سینمایی را منتشر نموده و به­روزرسانی نماید، به نحوی که فهرست و مشخصات مستندسازان و تعداد قراردادهای همزمان برای عموم اشخاص قابل رویت باشد.

ماده ۵- سقف مجاز تعداد قراردادهای همزمان موضوع این آیین­نامه برای تهیه­کننده مستند حقیقی و یا حقوقی به ترتیب (۳) و (۵) و برای کارگردانان فیلم مستند حداکثر (۲) قرارداد می­باشد.

تبصره ۱- مستندسازان طرح مکلفند همزمان با انعقاد قرارداد، طرح نامه مستندنگاری و ثبت تصویری را به تصویب دستگاه اجرایی ذی­ربط برسانند.

تبصره ۲- نحوه ارجاع کار به مستندسازان و نظارت بر آن، برابر با قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط با دستگاه اجرایی می­باشد.

تبصره ۳- تعداد و تاریخ شروع و اتمام قراردادهای تهیه­کنندگان مستند حقیقی و یا حقوقی و کارگردانان فیلم مستند در پایگاه اطلاع­رسانی موضوع ماده (۴) این آیین­نامه منتشر و به­روزرسانی می­شود.

ماده ۶- دستگاه­های اجرایی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا نحوه همکاری طرفین پیمان با مستندساز در جهت تسهیل مستندسازی در قراردادهای منعقده پیش­بینی و درج گردد.

تبصره- مستندساز حق دخالت یا ایجاد وقفه در عملیات اجرایی طرح را ندارد.

ماده ۷- در صورت فسخ یا اقاله و یا انجام نشدن موضوع قرارداد در موعد مقرر، دستگاه اجرایی مکلف است کلیه فیلم­های تهیه­شده را از مستندساز تحویل گیرد.

ماده ۸- سازمان موظف است استانداردهای مستندسازی در انعقاد قرارداد مرتبط و روش­های انجام آن را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد و در سامانه مربوط به این موضوع نشر دهد.

ماده ۹- دستگاه اجرایی موظف است یک نسخه نهایی از فیلم مستند طرح را به فیلم­خانه ملی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تحویل نماید.

ماده ۱۰- پس از اعلام خاتمه تولید فیلم مستند از سوی دستگاه اجرایی، سازمان برابر مقررات نسبت به صدور پروانه مالکیت فیلم مستند به نام دستگاه اجرایی اقدام می­نماید.

ماده ۱۱- مستندسازان می­توانند فیلم مستند طرح را با موافقت دستگاه اجرایی ذی­ربط و یا پیش­بینی در قرارداد مربوط در رویدادهای فرهنگی و هنری و یا برای پخش و عرضه در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز عرضه و رسانه­های مجازی ارایه نمایند.

ماده۱۲- نظارت بر اجرای این آیین­نامه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس ­جمهور

منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور