پاسخ داده شده بسته
0
0

در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 (نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش پرداخت) براي پرداخت قسط اول رابطه جداگانه اي آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یکجا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت تمدید چگونه است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در صورتی که قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشد، مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 محاسبه و جمع آنها به عنوان تمدید مدت قسط اول پیش پرداخت منظور می شود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه