پاسخ داده شده بسته
0
0

اگر در قراردادي مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 براي قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد براي قرارداد جدید لازم می باشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه به اینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی باشد لذا با پیمان جدید ادامه می یابد و نیازي به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه