پاسخ داده شده بسته
0
0

حق بیمه از مابه التفاوت بهاي قیر چگونه پرداخت می شود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی و آیین نامه هاي مربوط به مالیات و عوارض و بطور کلی کسورات قانونی از تمامی پرداخت ها به پیمانکار از جمله صورت وضعیت هاي مربوط به بهاي مابه التفاوت قیر کسر می شود.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه