پاسخ داده شده
0
0

با توجه به شرح ردیفهاي 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیفهاي سدسازي سال 1379 منضم به قرارداد عملیات احداث یک سد مخزنی، نحوه محاسبه و اعمال اضافه بهاي مذکور در صورت افزایش قطر حفاري از 56 به 76 چگونه است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در مورد ردیف 35041000 (اضافه بها به ردیف 35040900) در دفترچه شرح ردیف هاي سدسازي سال 1379 با عنوان اضافه بها به ردیف 35040900 (چالزنی به روش دورانی در زمین سنگی به قطر 76 میلیمتر و کمتر و عمق تا 40 متر) و نحوه اعمال اضافه بهاي مذکور به ازاي هر یک میلیمتر که به قطر حفاري اضافه شود در صورت افزایش قطر چالزنی به روش دورانی در زمین سنگی از 56 میلمتر به 76 میلیمتر، اضافه بهاي ردیف فوق 20 بار (بیست بار) براي هر متر طول قابل اعمال میباشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.