0 رای
0 پاسخ
3k مشاهده
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • shmorteza درخواست شده 3 سال قبل
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
0 رای
3k مشاهده
در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهاي سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار براي تقویت بق...
0 رای
3k مشاهده
در یک پروژه غیرعمرانی ضریب بالاسري چگونه محاسبه و اعمال می شود؟
0 رای
2k مشاهده
با توجه به حذف ضریب بالاسري در ابلاغ فهارس بهاي واحد پایه سال 1388 نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند...
0 رای
2k مشاهده
باستناد مفاد بخشنامه شماره 87005 / 100 مورخ 1388/9/16، در خصوص ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته اب...
0 رای
6k مشاهده
در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 13...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنی...
0 رای
3k مشاهده
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ...
0 رای
2k مشاهده
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 ...
0 رای
2k مشاهده
نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده ب...
0 رای
2k مشاهده
باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد ف...
0 رای
3k مشاهده
در پیمانهایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به دلایلی خارج از ق...
0 رای
2k مشاهده
در فهرست بهاي منضم به یک پیمان با موضوع “تهیه، حمل، نصب و راه اندازي تجهیزات مکانیکال، برق،...
0 رای
3k مشاهده
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 138...
0 رای
2k مشاهده
در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه به این که تمدید مد...
0 رای
2k مشاهده
در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2-17) پیوست ...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به شرح ردیفهاي 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیفهاي سدسازي سال 1379 منضم به قرارداد ...
0 رای
2k مشاهده
در فصل هشتم فهرست بهاي سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم هایی براي برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاري (0807...
0 رای
2k مشاهده
پروژه اي براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 منعقد شده است. نحوه محاسبه بهاي واحد انج...
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه