دسته: اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها, اخبار و رویدادها

ابلاغ افزایش نرخ سیمان 

مصوبه افزایش نرخ سیمان خاکستری از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کارخانجات سیمان ابلاغ شد. سیمان خاکستری تحویل درب کارخانه فله (تن) پاکت ۵۰ کیلویی (تن) سیمان ۳۲۵-۱          ۱,۷۸۶,۰۴۲          ۲,۱۲۴,۰۴۲ تیپ ۲ و پوزولانی          ۱,۸۴۱,۲۸۰          ۲,۱۷۹,۲۸۰ سیمان ۴۲۵-۱          ۱,۸۵۹,۶۹۳          ۲,۱۹۷,۶۹۳…

شرایط عمومی پیمان
ابلاغیه ها و اطلاعیه ها, اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها 

به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله اصلاحیه بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی نشریه شماره ۴۳۱۱ به عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی…

حق انتشار تمامی مطالب این سایت برای مترور پلاس محفوظ می باشد.