مصوبه افزایش نرخ سیمان خاکستری از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کارخانجات سیمان ابلاغ شد.

سیمان خاکستری تحویل درب کارخانه فله (تن) پاکت ۵۰ کیلویی (تن)
سیمان ۳۲۵-۱          ۱,۷۸۶,۰۴۲          ۲,۱۲۴,۰۴۲
تیپ ۲ و پوزولانی          ۱,۸۴۱,۲۸۰          ۲,۱۷۹,۲۸۰
سیمان ۴۲۵-۱          ۱,۸۵۹,۶۹۳          ۲,۱۹۷,۶۹۳
تیپ ۵          ۱,۸۷۸,۱۰۶          ۲,۲۱۶,۱۰۶
سیمان ۵۲۵-۱          ۱,۸۹۶,۵۱۸          ۲,۲۳۴,۵۱۸

 

ابلاغ افزایش نرخ سیمان

ابلاغ افزایش نرخ سیمان

منبع

Leave a Reply